Điện thoại Nokia

Nokia X6 (2018) 6GB/64GB

3,990,000đ

Giá cũ: 6,790,000đ

Nokia X6 (2018) 6GB/64GB

3,990,000đ

Giá cũ: 6,790,000đ


 
- Tặng COMBO trị giá 250K khi mua Bảo Hành Vàng gồm:
+ Tai nghe Galaxy S7 cao cấp trị giá 150K
+ Gậy chụp ảnh Sefile trị giá 80K

          + Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

Tặng Ốp Lưng Silicon kèm theo máy

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

 

Nokia X6 (2018) 4GB/64GB

3,390,000đ

Giá cũ: 5,550,000đ

Nokia X6 (2018) 4GB/64GB

3,390,000đ

Giá cũ: 5,550,000đ


 
- Tặng COMBO trị giá 250K khi mua Bảo Hành Vàng gồm:
+ Tai nghe Galaxy S7 cao cấp trị giá 150K
+ Gậy chụp ảnh Sefile trị giá 80K

          + Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

Tặng Ốp Lưng Silicon kèm theo máy

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

 

Nokia X6 (2018) 4GB/32GB

3,290,000đ

Giá cũ: 4,250,000đ

Nokia X6 (2018) 4GB/32GB

3,290,000đ

Giá cũ: 4,250,000đ


 
- Tặng COMBO trị giá 250K khi mua Bảo Hành Vàng gồm:
+ Tai nghe Galaxy S7 cao cấp trị giá 150K
+ Gậy chụp ảnh Sefile trị giá 80K

          + Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

Tặng Ốp Lưng Silicon kèm theo máy

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

Nokia X7 (2018) 6GB/64GB

6,050,000đ

Giá cũ: 7,290,000đ

Nokia X7 (2018) 6GB/64GB

6,050,000đ

Giá cũ: 7,290,000đ


 

- Tặng COMBO trị giá 250K khi mua Bảo Hành Vàng gồm:

+ Tai nghe Galaxy S7 cao cấp trị giá 150K
+ Gậy chụp ảnh Sefile trị giá 80K

          + Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

Tặng Ốp Lưng Silicon kèm theo máy

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

 

Nokia X7 (2018) 4GB/64GB

4,950,000đ

Giá cũ: 6,290,000đ

Nokia X7 (2018) 4GB/64GB

4,950,000đ

Giá cũ: 6,290,000đ


 
- Tặng COMBO trị giá 250K khi mua Bảo Hành Vàng gồm:
+ Tai nghe Galaxy S7 cao cấp trị giá 150K
+ Gậy chụp ảnh Sefile trị giá 80K

          + Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

Tặng Ốp Lưng Silicon kèm theo máy

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

Nokia X5 (2018) 4GB/64GB

3,090,000đ

Giá cũ: 5,090,000đ

Nokia X5 (2018) 4GB/64GB

3,090,000đ

Giá cũ: 5,090,000đ


 
- Tặng COMBO trị giá 250K khi mua Bảo Hành Vàng gồm:
+ Tai nghe Galaxy S7 cao cấp trị giá 150K
+ Gậy chụp ảnh Sefile trị giá 80K

          + Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

Nokia X5 (2018) 3GB/32GB

2,750,000đ

Giá cũ: 4,090,000đ

Nokia X5 (2018) 3GB/32GB

2,750,000đ

Giá cũ: 4,090,000đ


TẠM HẾT HÀNG
- Tặng COMBO trị giá 250K khi mua Bảo Hành Vàng gồm:
+ Tai nghe Galaxy S7 cao cấp trị giá 150K
+ Gậy chụp ảnh Sefile trị giá 80K

          + Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc