Điện thoại Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 8 4GB/64GB

3,150,000đ

Giá cũ: 3,950,000đ

Xiaomi Redmi Note 8 4GB/64GB

3,150,000đ

Giá cũ: 3,950,000đ


 
Tặng ngay bộ quà khủng khi mua Bảo Hành Vàng có trị giá lên tới 340.000đ 
♦ Kính cường lực cao cấp trị giá: 90.000đ 
♦ Tai nghe Bluetooth Sports Headset trị giá: 200.000đ 
♦ Móc đỡ điện thoại iRing trị giá: 50.000đ
__________________________
♦ Tặng ốp trong Silicon kèm theo máy
♦ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% qua thẻ tín dụng chỉ từ 900.000đ
♦ Duyệt cả nợ xấu, lấy máy ngay sau 15'
♦ Giao Hàng COD Toàn Quốc (Xem chi tiết)

Xiaomi Redmi Note 8 6GB/64GB

3,450,000đ

Giá cũ: 4,350,000đ

Xiaomi Redmi Note 8 6GB/64GB

3,450,000đ

Giá cũ: 4,350,000đ


 
Tặng ngay bộ quà khủng khi mua Bảo Hành Vàng có trị giá lên tới 340.000đ 
♦ Kính cường lực cao cấp trị giá: 90.000đ 
♦ Tai nghe Bluetooth Sports Headset trị giá: 200.000đ 
♦ Móc đỡ điện thoại iRing trị giá: 50.000đ
__________________________
♦ Tặng ốp trong Silicon kèm theo máy
♦ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% qua thẻ tín dụng chỉ từ 900.000đ
♦ Duyệt cả nợ xấu, lấy máy ngay sau 15'
♦ Giao Hàng COD Toàn Quốc (Xem chi tiết)

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB

3,790,000đ

Giá cũ: 5,050,000đ

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB

3,790,000đ

Giá cũ: 5,050,000đ


 
Tặng ngay bộ quà khủng khi mua Bảo Hành Vàng có trị giá lên tới 340.000đ 
♦ Kính cường lực cao cấp trị giá: 90.000đ 
♦ Tai nghe Bluetooth Sports Headset trị giá: 200.000đ 
♦ Móc đỡ điện thoại iRing trị giá: 50.000đ
__________________________
♦ Tặng ốp trong Silicon kèm theo máy
♦ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% qua thẻ tín dụng chỉ từ 900.000đ
♦ Duyệt cả nợ xấu, lấy máy ngay sau 15'
♦ Giao Hàng COD Toàn Quốc (Xem chi tiết)

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/128GB

4,390,000đ

Giá cũ: 5,650,000đ

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/128GB

4,390,000đ

Giá cũ: 5,650,000đ


 
Tặng ngay bộ quà khủng khi mua Bảo Hành Vàng có trị giá lên tới 340.000đ 
♦ Kính cường lực cao cấp trị giá: 90.000đ 
♦ Tai nghe Bluetooth Sports Headset trị giá: 200.000đ 
♦ Móc đỡ điện thoại iRing trị giá: 50.000đ
__________________________
♦ Tặng ốp trong Silicon kèm theo máy
♦ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% qua thẻ tín dụng chỉ từ 900.000đ
♦ Duyệt cả nợ xấu, lấy máy ngay sau 15'
♦ Giao Hàng COD Toàn Quốc (Xem chi tiết)

Xiaomi Redmi K30 5G 6GB/64GB

4,750,000đ

Giá cũ: 5,550,000đ

Xiaomi Redmi K30 5G 6GB/64GB

4,750,000đ

Giá cũ: 5,550,000đ


 
Tặng ngay bộ quà khủng khi mua Bảo Hành Vàng có trị giá lên tới 340.000đ 
♦ Kính cường lực cao cấp trị giá: 90.000đ 
♦ Tai nghe Bluetooth Sports Headset trị giá: 200.000đ 
♦ Móc đỡ điện thoại iRing trị giá: 50.000đ
__________________________
♦ Tặng ốp trong Silicon kèm theo máy
♦ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% qua thẻ tín dụng chỉ từ 900.000đ
♦ Duyệt cả nợ xấu, lấy máy ngay sau 15'
♦ Giao Hàng COD Toàn Quốc (Xem chi tiết)

Xiaomi Redmi K30 Pro 5G 6GB/128GB

8,350,000đ

Giá cũ: 10,550,000đ

Xiaomi Redmi K30 Pro 5G 6GB/128GB

8,350,000đ

Giá cũ: 10,550,000đ


 
Tặng ngay bộ quà khủng khi mua Bảo Hành Vàng có trị giá lên tới 340.000đ 
♦ Kính cường lực cao cấp trị giá: 90.000đ 
♦ Tai nghe Bluetooth Sports Headset trị giá: 200.000đ 
♦ Móc đỡ điện thoại iRing trị giá: 50.000đ
__________________________
♦ Tặng ốp trong Silicon kèm theo máy
♦ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% qua thẻ tín dụng chỉ từ 900.000đ
♦ Duyệt cả nợ xấu, lấy máy ngay sau 15'
♦ Giao Hàng COD Toàn Quốc (Xem chi tiết)

Xiaomi Redmi 10X 4GB/128GB (Redmi Note 9)

3,490,000đ

Giá cũ: 4,650,000đ

Xiaomi Redmi 10X 4GB/128GB (Redmi Note 9)

3,490,000đ

Giá cũ: 4,650,000đ


Tặng ngay bộ quà khủng khi mua Bảo Hành Vàng có trị giá lên tới 250.000đ 
♦ Tai nghe Bluetooth Sports Headset trị giá: 200.000đ 
♦ Móc đỡ điện thoại iRing trị giá: 50.000đ
__________________________
♦ Tặng ốp trong Silicon kèm theo máy
♦ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% qua thẻ tín dụng chỉ từ 700.000đ
♦ Duyệt cả nợ xấu, lấy máy ngay sau 15'
♦ Giao Hàng COD Miễn Phí Toàn Quốc (Xem chi tiết)

Xiaomi Redmi 10X 6GB/128GB (Redmi Note 9)

4,050,000đ

Giá cũ: 5,350,000đ

Xiaomi Redmi 10X 6GB/128GB (Redmi Note 9)

4,050,000đ

Giá cũ: 5,350,000đ


Tặng ngay bộ quà khủng khi mua Bảo Hành Vàng có trị giá lên tới 250.000đ 
♦ Tai nghe Bluetooth Sports Headset trị giá: 200.000đ 
♦ Móc đỡ điện thoại iRing trị giá: 50.000đ
__________________________
♦ Tặng ốp trong Silicon kèm theo máy
♦ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% qua thẻ tín dụng chỉ từ 700.000đ
♦ Duyệt cả nợ xấu, lấy máy ngay sau 15'
♦ Giao Hàng COD Miễn Phí Toàn Quốc (Xem chi tiết)

Xiaomi Redmi K30 6GB/128GB

4,550,000đ

Giá cũ: 6,850,000đ

Xiaomi Redmi K30 6GB/128GB

4,550,000đ

Giá cũ: 6,850,000đ


 
Tặng ngay bộ quà khủng khi mua Bảo Hành Vàng có trị giá lên tới 340.000đ 
♦ Kính cường lực cao cấp trị giá: 90.000đ 
♦ Tai nghe Bluetooth Sports Headset trị giá: 200.000đ 
♦ Móc đỡ điện thoại iRing trị giá: 50.000đ
__________________________
♦ Tặng ốp trong Silicon kèm theo máy
♦ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% qua thẻ tín dụng chỉ từ 900.000đ
♦ Duyệt cả nợ xấu, lấy máy ngay sau 15'
♦ Giao Hàng COD Toàn Quốc (Xem chi tiết)

Xiaomi Redmi K30 8GB/128GB

5,350,000đ

Giá cũ: 7,350,000đ

Xiaomi Redmi K30 8GB/128GB

5,350,000đ

Giá cũ: 7,350,000đ


 
Tặng ngay bộ quà khủng khi mua Bảo Hành Vàng có trị giá lên tới 340.000đ 
♦ Kính cường lực cao cấp trị giá: 90.000đ 
♦ Tai nghe Bluetooth Sports Headset trị giá: 200.000đ 
♦ Móc đỡ điện thoại iRing trị giá: 50.000đ
__________________________
♦ Tặng ốp trong Silicon kèm theo máy
♦ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% qua thẻ tín dụng chỉ từ 900.000đ
♦ Duyệt cả nợ xấu, lấy máy ngay sau 15'
♦ Giao Hàng COD Toàn Quốc (Xem chi tiết)

Xiaomi Redmi 10X 5G 8GB/128GB

5,390,000đ

Giá cũ: 7,850,000đ

Xiaomi Redmi 10X 5G 8GB/128GB

5,390,000đ

Giá cũ: 7,850,000đ


_____________________
 

Tặng ngay bộ quà khủng khi mua Bảo Hành Vàng có trị giá lên tới 250.000đ 

  • Tai nghe Bluetooth Sports Headset trị giá: 200.000đ 
  • Móc đỡ điện thoại iRing trị giá: 50.000đ
_____________________

 

- Tặng ốp lưng Silicon và kính cường lực kèm theo máy

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

Xiaomi Redmi 10X 5G 6GB/64GB

4,990,000đ

Giá cũ: 7,150,000đ

Xiaomi Redmi 10X 5G 6GB/64GB

4,990,000đ

Giá cũ: 7,150,000đ


_____________________
 

Tặng ngay bộ quà khủng khi mua Bảo Hành Vàng có trị giá lên tới 250.000đ 

  • Tai nghe Bluetooth Sports Headset trị giá: 200.000đ 
  • Móc đỡ điện thoại iRing trị giá: 50.000đ

_____________________

 

- Tặng ốp lưng Silicon và kính cường lực kèm theo máy

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc