Điện thoại iPhone

iPhone SE 16GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99%)

2,850,000đ

Giá cũ: 4,250,000đ

iPhone SE 16GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99%)

2,850,000đ

Giá cũ: 4,250,000đ- Tặng bộ sạc + cáp iPhone cao cấp giá 250K

- Tặng tai nghe iPhone 6s cao cấp trị giá 200K

- Tặng que chọc sim cao cấp trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

 

iPhone X 64GB Quốc tế Likenew (Đẹp 99%)

15,250,000đ

Giá cũ: 21,590,000đ

iPhone X 64GB Quốc tế Likenew (Đẹp 99%)

15,250,000đ

Giá cũ: 21,590,000đDuy nhất 7 ngày từ (21-27): Tặng ngay bộ quà tặng trị giá 750.000đ gồm: 

- Pin dự phòng Arun 5.600mAh trị giá 250.000đ

- Tai nghe Bluetooth Samsung Level trị giá 350.000đ 

- Cáp USB 2 đầu kèm móc khoá trị giá 150.000đ (số lượng giới hạn) 


- Tặng bộ sạc + cáp iPhone cao cấp giá 250K

 - Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

- Tặng que chọc sim cao cấp trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

iPhone X 256GB Quốc tế Likenew (Đẹp 99%)

16,450,000đ

Giá cũ: 19,950,000đ

iPhone X 256GB Quốc tế Likenew (Đẹp 99%)

16,450,000đ

Giá cũ: 19,950,000đDuy nhất 7 ngày từ (21-27): Tặng ngay bộ quà tặng trị giá 750.000đ gồm: 

- Pin dự phòng Arun 5.600mAh trị giá 250.000đ

- Tai nghe Bluetooth Samsung Level trị giá 350.000đ 

- Cáp USB 2 đầu kèm móc khoá trị giá 150.000đ (số lượng giới hạn) 


- Tặng bộ sạc + cáp iPhone cao cấp giá 250K

 - Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

- Tặng que chọc sim cao cấp trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

iPhone 8 Plus 256GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99%)

13,590,000đ

Giá cũ: 15,050,000đ

iPhone 8 Plus 256GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99%)

13,590,000đ

Giá cũ: 15,050,000đDuy nhất 7 ngày từ (21-27): Tặng ngay bộ quà tặng trị giá 750.000đ gồm: 

- Pin dự phòng Arun 5.600mAh trị giá 250.000đ

- Tai nghe Bluetooth Samsung Level trị giá 350.000đ 

- Cáp USB 2 đầu kèm móc khoá trị giá 150.000đ (số lượng giới hạn) 


- Tặng bộ sạc + cáp iPhone cao cấp giá 250K

- Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

- Tặng que chọc sim cao cấp trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

iPhone 8 Plus 64GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99%)

11,890,000đ

Giá cũ: 16,190,000đ

iPhone 8 Plus 64GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99%)

11,890,000đ

Giá cũ: 16,190,000đDuy nhất 7 ngày từ (21-27): Tặng ngay bộ quà tặng trị giá 750.000đ gồm: 

- Pin dự phòng Arun 5.600mAh trị giá 250.000đ

- Tai nghe Bluetooth Samsung Level trị giá 350.000đ 

- Cáp USB 2 đầu kèm móc khoá trị giá 150.000đ (số lượng giới hạn) 


- Tặng bộ sạc + cáp iPhone cao cấp giá 250K

- Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

- Tặng que chọc sim cao cấp trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

iPhone 8 64GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99%)

9,390,000đ

Giá cũ: 13,290,000đ

iPhone 8 64GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99%)

9,390,000đ

Giá cũ: 13,290,000đDuy nhất 7 ngày từ (21-27): Tặng ngay bộ quà tặng trị giá 750.000đ gồm: 

- Pin dự phòng Arun 5.600mAh trị giá 250.000đ

- Tai nghe Bluetooth Samsung Level trị giá 350.000đ 

- Cáp USB 2 đầu kèm móc khoá trị giá 150.000đ (số lượng giới hạn) 


- Tặng ngay bộ Sạc Cáp cao cấp trị giá 250.000 VNĐ

- Tặng ngay que chọc Sim cao cấp trị giá 20.000 VNĐ

- Tặng ngay iRing cao cấp trị giá 30.000 VNĐ

- TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0%, qua thẻ tín dụng. Xem chi tiết.

- Giao Hàng COD Toàn Quốc (Nhận hàng và thanh toán tại nhà) Xem chi tiết

iPhone 7 Plus 32GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99%)

8,090,000đ

Giá cũ: 13,350,000đ

iPhone 7 Plus 32GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99%)

8,090,000đ

Giá cũ: 13,350,000đDuy nhất 7 ngày từ (21-27): Tặng ngay bộ quà tặng trị giá 750.000đ gồm: 

- Pin dự phòng Arun 5.600mAh trị giá 250.000đ

- Tai nghe Bluetooth Samsung Level trị giá 350.000đ 

- Cáp USB 2 đầu kèm móc khoá trị giá 150.000đ (số lượng giới hạn) 


- Tặng bộ sạc + cáp iPhone cao cấp giá 250K

 - Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

- Tặng que chọc sim cao cấp trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

iPhone 7 Plus 128GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99% )

8,890,000đ

Giá cũ: 14,750,000đ

iPhone 7 Plus 128GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99% )

8,890,000đ

Giá cũ: 14,750,000đDuy nhất 7 ngày từ (21-27): Tặng ngay bộ quà tặng trị giá 750.000đ gồm: 

- Pin dự phòng Arun 5.600mAh trị giá 250.000đ

- Tai nghe Bluetooth Samsung Level trị giá 350.000đ 

- Cáp USB 2 đầu kèm móc khoá trị giá 150.000đ (số lượng giới hạn) 


- Tặng bộ sạc + cáp iPhone cao cấp giá 250K

 - Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

- Tặng que chọc sim cao cấp trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

iPhone 7 32GB Quốc tế Likenew (Đẹp 99%)

5,150,000đ

Giá cũ: 10,350,000đ

iPhone 7 32GB Quốc tế Likenew (Đẹp 99%)

5,150,000đ

Giá cũ: 10,350,000đDuy nhất 7 ngày từ (21-27): Tặng ngay bộ quà tặng trị giá 750.000đ gồm: 

- Pin dự phòng Arun 5.600mAh trị giá 250.000đ

- Tai nghe Bluetooth Samsung Level trị giá 350.000đ 

- Cáp USB 2 đầu kèm móc khoá trị giá 150.000đ (số lượng giới hạn) 


- Tặng bộ sạc + cáp iPhone cao cấp giá 250K

 - Móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

- Tặng que chọc sim cao cấp trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

iPhone 6s Plus 16GB Quốc tế Likenew (Đẹp 99%)

5,450,000đ

Giá cũ: 8,350,000đ

iPhone 6s Plus 16GB Quốc tế Likenew (Đẹp 99%)

5,450,000đ

Giá cũ: 8,350,000đDuy nhất 7 ngày từ (21-27): Tặng ngay bộ quà tặng trị giá 490.000đ gồm: 

- Pin dự phòng Arun 5.600mAh trị giá 250.000đ

- Tai nghe iPhone 3.5mm cao cấp trị giá 150.000đ 

- Kẹp điện thoại đuổi khỉ trị giá 90.0000đ


- Tặng bộ sạc + cáp iPhone cao cấp giá 250K

- Tặng móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

- Tặng que chọc sim cao cấp trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

iPhone 6s Plus 32GB Quốc tế Likenew (Đẹp 99%)

5,750,000đ

Giá cũ: 6,850,000đ

iPhone 6s Plus 32GB Quốc tế Likenew (Đẹp 99%)

5,750,000đ

Giá cũ: 6,850,000đDuy nhất 7 ngày từ (21-27): Tặng ngay bộ quà tặng trị giá 490.000đ gồm: 

- Pin dự phòng Arun 5.600mAh trị giá 250.000đ

- Tai nghe iPhone 3.5mm cao cấp trị giá 150.000đ 

- Kẹp điện thoại đuổi khỉ trị giá 90.0000đ


- Tặng bộ sạc + cáp iPhone cao cấp giá 250K

- Tặng móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

- Tặng que chọc sim cao cấp trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc

iPhone 6s 16GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99%)

3,550,000đ

Giá cũ: 6,450,000đ

iPhone 6s 16GB Quốc Tế Likenew (Đẹp 99%)

3,550,000đ

Giá cũ: 6,450,000đDuy nhất 7 ngày từ (21-27): Tặng ngay bộ quà tặng trị giá 490.000đ gồm: 

- Pin dự phòng Arun 5.600mAh trị giá 250.000đ

- Tai nghe iPhone 3.5mm cao cấp trị giá 150.000đ 

- Kẹp điện thoại đuổi khỉ trị giá 90.0000đ


- Tặng bộ sạc + cáp iPhone cao cấp giá 250K

- Tặng móc đỡ điện thoại iRing trị giá 20K

- Tặng que chọc sim cao cấp trị giá 20K

- Giảm Giá 30% khi mua phụ kiện kèm theo

- Giao Hàng COD Toàn Quốc